Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Telefon: 0 212 233 39 24

Sertleşme Sorununda ESWT

DÜŞÜK YOĞUNLUKLU ŞOK DALGA TEDAVİSİ (Li-ESWT)

Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) nedir?

Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) tedavisinde kullanılan yeni bir tekniktir. Birçok hayvan deneylerinde ve insan çalışmalarında elde edilen bilgiler sayesinde hızlıca popüler bir tedavi yöntemine dönüşmüştür. Elektrik enerjisi ve ses dalgalarının şok dalgalarına dönüşümünü prensip edinen bir tedavi yöntemidir (Şekil.1). Aslında şok dalga tedavisi 1970 ten beri bilinmekte ve tıbbın diğer alanlarında kullanılmaktadır. Halen böbrek taşlarının ameliyatsız dışardan kırılması amacıyla kullanılmaktadır. Ortopedi ve kalp-damar hastalıklarında da kullanımı mevcuttur.

 

Şekil.1: ESWT sisteminin çalışma prensibi.

Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) sertleşme sorunu olan hastalarda nasıl etki gösterir?

Bilimsel çalışmalar Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) ‘nin dört etki mekanizmasını göstermiştir:

Yeni damar oluşumu: Bu faktörler sayesinde erektil disfonksiyonun en önemli sebebi olan damarsal doku hasarının (damar sertliği, endotel disfonksiyonu) tamiri sağlanır. Li-ESWT uygulaması penis içi kan basıncını ve penise gelen kan miktarını artırır. Penis içi basıncın ve gelen kan miktarının artması erektil fonksiyonun iyileşmesiyle doğrudan ilgilidir (Şekil.2)

Doku yenilenmesi: Penis içinde büyüme faktörlerini artırır. Bu sayede düz kas sayısı artar. Penisin erektil fonksiyonlarında iyileşme sağlanır.

Kök hücre göçü: Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) uygulanan bölgeye kök hücrelerin göçünü ve kök hücrelerin aktivasyonunu artırır. Bu hücreler salgıladıkları faktörler ile çevre dokularda kas dokusu, damarsal ve sinirsel yapıların tamiri, büyümesi ve etkinliğini iyileştirir.

Sinir doku yenilenmesi: Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) sinir koruyucu ve yenileyici etkilere de sebep olmaktadır.

 

Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) hangi hastalar için uygundur?

Sertleşme sorunu yaşayan ve özellikle oral tedavilerden fayda görmeyen hastalar düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) için uygun hasta gruplarını oluştururlar. Yapılan çalışmalarda özellikle hafif ve orta düzeyde sertleşme problemi olan hastalarda sonuçlar yüz güldürücüdür ve başarı oranları %70 ‘lere ulaşır. Bununla birlikte prostat kanseri için ameliyat olmuş ağır sertleşme sorunu olan hastalarda %45-55 oranında başarı sağlanmıştır.

 

Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) ‘nin yan etkileri nelerdir?

Yapılan çok sayıda çalışmada düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) ‘nin herhangi bir yan etkisi bildirilmemiştir.

 

Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) ‘nin yapılmaması gereken hasta grubu var mıdır?

Günümüz literatürüne göre sertleşme sorunu (erektil disfonsiyon) tedavisinde düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) uygulanmasının sakıncalı olduğu hasta grubu yoktur. Bu uygulamada şok dalgaları düşük yoğunlukta verildiği için taş kırma tedavisinde olduğu gibi yan etkiler görülmez.

 

Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) nasıl uygulanır?

Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) taş kırma işleminden (50-100 MPa, 500-1000 bar) daha düşük güç düzeyleri ile uygulanır (5-10 , 50-100 bar). Penisin gövde ve kök kısmına yerleştiren ve gücü vücuda aktarmayı sağlayan problar ile şok dalga tedavisi uygulanır. Prob yerleştirilmeden önce penise sıvı bazlı jel uygulanır. Genel protokol haftada bir veya iki kez 7-10 haftalık tedaviyi kapsar. Her bir seans 10-15 dakika sürmektedir. Penisin dört noktasına (penis gövdesinin her iki yan, üst kısımları ve kökü) uygulama yapılır. İşlem için genel yada lokal anestezik işlem gerekmez ve poliklinik yada muayenehane şartlarında uygulanabilir.

 

 

 

 

 

1 Map