Özgeçmiş / CV

Dr. Ateş Kadıoğlu

Üroloji Profesörü /FECSM

Androloji Bilimdalı Başkanı, Üroloji AD, İstanbul Üniversitesi

Ateş Kadıoğlu 1959’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesini bitirdi. İstanbul Tıp Fakültesinde 1983 yılında tıp diplomasını aldı. Aynı Fakültede 1990’a kadar asistanlık ve sonrasında baş asistanlık yaptı. 1994 Yılında doçent, 2000 yılında profesör oldu. Türk Androloji Derneği’nin 2002-2009 yılları arası başkanlığını yaptı.  Halen Türk Androloji Derneğinin onursal başkanıdır. İstanbul Tıp Fakültesi Androloji Bilim dalının başkanıdır.  Türk Üroloji Derneğinin 2008 – 2012 arası başkanlığını yürüttü. Halen Türk Üroloji Akademisi koordinatörüdür. Istanbul Tıp Fakültesinde 2011-2014 yılları arasında dekan yardımcılığı yaptı. Seksüel tıp, infertilite ve prostat hastalıkları konusunda klinisyen, eğitimci ve araştırmacıdır. Hakemli uluslararası dergilerde toplam 104 makalesi yayınlanmış ve bu makaleler 1793 sitasyon almıştır.

Seksüel tıp konusunda 1991 yılında San-Francisco Tıp Fakültesi/Kaliforniya’da, erkek kısırlığı konusunda 1994 yılında Baylor Tıp Fakültesi/Houston’da eğitim almıştır.

Kendisi ESSM, EAU, AUA, ISSM, ISWISH ve ASRM üyesidir. “European Urology” , ‘Journal of Sexual Medicine’,  “Andrology”, “Asian Journal of Andrology” ve “World Journal of Clinical Urology” dergilerinde hakem olarak görev yapmaktadır. ESAU(European Section of Andrological Urology) board üyesidir. EAU’nun 1-2 ekim 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlediği 6. Güneydoğu Avrupa Toplantısı’nda (SEEM) ve  Ocak 29-2 Şubat 2014 Tarihlerindeki Avrupa Cinsel tıp Kongresine (ESSM) başkanlık yaptı.   2. Uluslararası erektil ve cinsel fonksiyon konsültasyonunda FSD’nın patofizyolojisi komitesinde üye ve 3. Uluslararası erektil ve cinsel fonksiyon konsültasyonunda priapizm komitesinde başkan olarak görev aldı. 4. Uluslararası erektil ve cinsel fonksiyon konsültasyonunda Peyronie Hastalığı komitesinde görev aldı. Evli ve 2 çocuğu vardır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.


Dr. Ateş Kadıoğlu

Urology Professor/FECSM

Head of the the Division of Andrology, Department of Urology, Istanbul University

Ateş Kadıoğlu was born in 1959. He graduated from Istanbul Boy’s High School. He graduated from Istanbul Faculty of Medicine in 1983. He served as a resident until 1990 in the same faculty, and then served as the chief resident. He was entitled associate professor in 1994, and then as professor in 2000. Prof. Kadıoğlu worked as the President of the Turkish Society of Andrology between 2002 and 2009. Currently, he is the Honorary President of the Turkish Society of Andrology. He is the head of the Division of Andrology in Istanbul Faculty of Medicine. He served as the head of the Turkish Association of Urology between 2008 and 2012. Currently, he works as the coordinator of the Turkish Academy of Urology. He served as the Vice Dean of Istanbul Faculty of Medicine between 2011 and 2014. He is a clinician, academic, and a researcher in the fields of sexual medicine, infertility, and prostate diseases. His 104 articles were published in peer-reviewed journals, and these articles have received 1793 citations.

He participated the educational programs on sexual medicine in San Francisco Faculty of Medicine, California in 1991, and on male infertility in Baylor Faculty of Medicine/Houston in 1994.

He is a member of the ESSM, EAU, AUA, ISSM, ISWISH, and ASRM. He has been working as a reviewer in the journals of “European Urology”, “Journal of Sexual Medicine”, “Andrology”, “ Asian Journal of Andrology” and “World Journal of Clinical Urology”. He is a board member of the European Section of Andrological Urology (ESAU). He served as the Chairman of the 6th South Eastern European Meeting (SEEM) held by the EAU between October 1st – 2nd, 2010, and the European Sexual Medicine Congress (ESSM) between January 29th and February 2nd, 2014, in Istanbul. He served as a committee member at FSD Pathophysiology in the 2nd International Erectile and Sexual Function consultation, and as Chairman of the Priapism Committee at the 3rd International Erectile and Sexual Function consultation. He participated in the Peyronie Disease Committee in the 4th International Erectile and Sexual Function consultation. Ateş Kadıoğlu is married and has 2 children. He speaks English and German.

Contact Information

Address: Division of Andrology, Department of Urology, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, 34390, Çapa- Istanbul

Phone: +90 2124920262 E-mail: itfabd@istanbul.edu.tr