Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Telefon: 0 212 233 39 24

BPH cerrahi tedavisinin cinsel fonksiyonlar üzerine etkileri

İdrar yolu şikayetlerine neden olan iyi huylu prostat büyümesi (BPH), 50 yaşın üzerindeki erkeklerin % 50’sini, 60 yaşın üzerindeki erkeklerin % 80’ini etkileyen önemli bir sağlık sorunudur.  İyi huylu prostat büyümesinin yol açtığı şikayetlerin tedavisi; tek başına izlemi, ilaçla tedaviyi ve cerrahi işlemleri içerir. Ancak, orta ila şiddetli semptomları olan erkeklerde, hastalığın ilerlemesi riskini azalttığı ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirdiği için genellikle ilaçla veya cerrahi tedavi önerilir. BPH’ya bağlı gelişen idrar yolu şikayetleri ile cinsel işlev bozuklukları arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, BPH’nın cerrahi tedavisinde de cinsel işlev bozukluğunu içeren bazı yan etkiler gelişebilir.

BPH nedeniyle uygulanan cerrahi tedavileri; prostatın keserek çıkartılması (Şekil 1), buharlaştırılması (Şekil 2), bütün olarak çıkartılması, yakılması, açık ameliyatla çıkartılması ve yeni teknolojiler şeklinde sıralanabilir.

BPH cerrahisi sonrası cinsel yan etkiler; meninin dışarı atılması ile ilgili bozukluklar ve sertleşme bozuklukları şeklindedir. Yapılan tedavilerde çıkartılan prostat dokusu miktarı ile cinsel işlev bozuklukları arasında ilişki yoktur. BPH nedeniyle yapılan cerrahi işlemlerde sertleşme bozukluğu oranları %0-13 arasında değişmektedir ve oldukça nadirdir. Meninin dışarı atılması ile ilgili bozukluklar tercih edilen yönteme bağlı olarak %0-90 arasında görülmektedir. En fazla açık ameliyatta, prostatın keserek çıkarılması ve bütün olarak çıkartılması işlemlerinde görülmektedir. Kullanılan enerji kaynaklarının etkileri açısından fark bulunmamaktadır. Yeni teknolojiler ile uygulanan tedavilerde (akuablasyon, rezum(Şekil 3), urolift) sertleşme bozukluğu görülmezken, meni problemleri %0-15 arasındadır.

 

Şekil 1

 

Şekil 2

 

Şekil 3

1 Map